ติดต่อเรา

การจัดฟันส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ด้วยความที่มีคนจ่องจะหากินเกี่ยวกับเรื่องความงามเช่นนี้โอกาสที่จะทำให้มีการผลิตเหล็กจัดฟันแฟชั่นออกมาก็มีสูงมากเช่นกัน การจัดฟันแฟชั่นมีความเสี่ยงที่จะทำให้สุขภาพช่องปากได้รับอันตรายได้ เนื่องจากวัตถุดิบที่นำมาผลิตนั้นมีสารเคมีผสมอยู่มากมาย อีกทั้งสารต่างๆ เหล่านี้ยังเป็นสารก่อมะเร็งได้อีกด้วย ที่ผ่านมาคงเคยเห็นข่าวออกมาเตือนผู้ที่จัดฟันแฟชั่นว่าให้เอาออกเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่องปากได้ ไปยังสระแก้ว ซึ่งต้นทุนของการรักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต


ลขที่ 1420 ม.3 ชั้น 6-41 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 810 พรรษา 4 ธันวาคม 251
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 11470

E-MAIL : thefutureforum.org
โทรศัพท์ : 02-4545885
FAX : 02-163-84519