ฝุ่นพิษขนาดเล็กมาจากไหน อันตรายอย่างไร?

ฝุ่นพิษขนาดเล็กมาจากไหน อันตรายอย่างไร?
มลพิษทางฝุ่นละอองกลางอากาศมีที่มานานาประการ รวมทั้งฝุ่น ละอองผง เถ้าถ่าน แล้วก็เขม่าควัน แล้วก็เกิดขึ้นทั้งยังจากแหล่งธรรมชาติ (ยกตัวอย่างเช่น เกลือทะเล) แล้วก็ที่มนุษย์ผลิตขึ้นอย่างไอเสียจากรถยนต์แล้วก็รถบรรทุก เมืองใหญ่และเขตอุตสาหกรรมที่มีการจราจรหนาแน่น โรงงานต่างๆ รวมทั้งการก่อสร้างจำนวนมากมีลักษณะทิศทางที่จะเป็นอันตรายเพราะกลายเป็นมลพิษที่เป็นต้นเหตุของฝุ่นละอองมากขึ้น แต่ว่าเขตชนบทก็มีการเสี่ยงด้วยเหมือนกัน จากฝุ่นละอองบนถนนหนทาง จากมลพิษที่เกิดขึ้นจากทำการเกษตรในรูปของแอมโมเนียจากการใช้ปุ๋ยแล้วก็มูลสัตว์ จากหมอกควันที่เกิดขึ้นเมื่อชาวนาชาวไร่เผาพื้นที่เพื่อตระเตรียมดินสำหรับในการเพาะปลูก

ยิ่งฝุ่นละอองมีขนาดเล็กลงเท่าไร ก็ยิ่งมีอันตรายรุกรามต่อร่างกายมากเท่านั้น เพราะมันถูกสูดเข้าไปทางระบบหายใจ และก็มีขนาดเล็กพอที่จะเข้าไปลึกถึงปอด บางอนุภาคบางครั้งก็อาจจะเข้าไปถึงกระแสโลหิตและก็ไหลเวียนทั่วร่างกายของพวกเราได้ในที่สุด

ผลพวงจากมลภาวะฝุ่นละอองดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลต่อร่างกายรุนแรงกว่าที่คาดคิดกัน : จากงานศึกษาเรียนรู้หลักๆ ในระยะสิบปีให้หลัง ในเวลานี้ พวกเราได้ทราบแล้วว่า มลภาวะที่เกิดขึ้นทางอากาศมีอันตรายรุกรามสุขภาพของพวกเรามากยิ่งกว่าที่พวกเราเคยรู้ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่ามีสามัญชนที่จำต้อง “ตายก่อนถึงเวลาอันควร” เพราะมลภาวะทางอากาศทั่วทั้งโลกมากยิ่งกว่า 6 ล้านคนภายในแต่ละปี และในปริมาณนี้ เป็นเด็กอายุน้อยกว่าห้าขวบราวหนึ่งส่วนสิบ คิดเป็น 600,000 คน เมื่อประสิทธิภาพอากาศเลวทรามลง อัตราการป่วยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มากขึ้น เพราะว่ามลภาวะทำให้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่มีอยู่กำเริบขึ้น แล้วส่งผลให้หัวใจวาย เส้นโลหิตในสมองตีบ อาการหอบหืดกำเริบ ฯลฯ

– อันตรายรุกรามต่อหัวใจ : การพบเจอกับมลภาวะทางอากาศอาจส่งผลให้เกิดเหตุร้ายแรงกะทันหันกับกล้ามเนื้อหัวใจได้ จนอาจทำให้เกิดหัวใจวาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ อัตราการเต้นของชีพจรลดน้อยลง ตลอดจนมีการเสี่ยงที่จะมีการตายจากสภาวะหัวใจหยุดเต้นทันควัน นอกเหนือจากนี้ ยังมีหลักฐานปรากฏว่า ภาวการณ์เส้นเลือดแข็งตัว โดยที่มีการสะสมตะกอนที่เรียกว่าพลาค ข้างด้านในเส้นเลือดที่สามารถกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดสภาวะหัวใจวายรวมทั้งเส้นโลหิตสมองตีบจนกระทั่งตายได้

– อันตรายรุกรามต่อปอดรวมทั้งทางเดินหายใจ : มลภาวะกลางอากาศเป็นทั้งต้นเหตุและสาเหตุที่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดและก็ระบบทางเดินหายใจและทำให้โรคอื่นๆ กำเริบขึ้นได้ รวมทั้งโรคหอบหืด โรคปอดอุดกันเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด

– อันตรายรุกรามต่อสมอง : เป็นที่เข้าใจกันว่า การพบเจอกับมลภาวะกลางอากาศเป็นระยะยาวเพิ่มการเสี่ยงที่จะทำให้เส้นโลหิตแดงในสมองแข็ง ทำให้ความดันเลือดสูงขึ้น และทำให้ความหนืดของเลือดมากขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่นำมาซึ่งลิ่มเลือดในสมองได้