พฤติกรรมเสี่ยงที่บ่งบอกถึงอาการที่เสี่ยงจะก่อให้เป็นโรคเกี่ยวกับการได้ยินเสียงของเด็ก

โดยเด็กส่วนใหญ่มักมีการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงไม่สามารถดูแลตนเองให้ห่างไกลกับคำว่าอันตรายต่างๆได้ ซึ่งนั้นไม่ได้หมายถึงอันตรายแค่ทางการได้ยินนะ แต่รวมไปถึงอันตรายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆด้วย แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมของเด็กๆที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินเสียงต่างๆโดยเด็กเหล่านั้นอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์โดยมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ปกครองทั้งหลายควรศึกษาและดูแลบุตร ลูก หลานของท่านให้ห่างไกลอันตรายที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

การรับชมโทรทัศน์ หรือสื่อต่างๆที่มีเสียงที่ดังจนเกินไป

ไม่ว่าจะเป็นการดูรายการอะไรก็ตาม หรืออาจจะเป็นการดูรายการการ์ตูนก็ได้ แต่นั้นก็เป็นปัญหาที่เราต้องควรทำให้มันถูกต้อง ยิ่งสมัยนี้มีการขยายเสียงของโทรทัศน์ด้วยแล้วละก็ยิ่งต้องน่าเป็นห่วงเลย เพราะการได้ยินของเด็กนั้นสำคัญ

ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าระบบทุกอย่างของเราได้ยินนั้นจะมีส่วนสมองและส่วนของประสาททำงานร่วมกันอยู่ด้วย ซึ่งการรับฟังเสียงที่มีความดังมากๆบ่อยๆนั้นเป็นการทำให้ส่วนของระบบส่งผลการทำงานให้ผิดปกติได้ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามหากมีการฟังเสียงที่ดังเป็นเวลานานๆจนเกิดไปหรือบ่อยมากเกินไป อาจส่งผลต่อระบบการได้ยินของบุคคลเหล่านั้นได้ ซึ่งต้นเหตุของการเกิดหูหนวกนั้นก็คือการได้ยินเสียงที่ดังจนเกินไปเป็นเวลานานๆนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ไม่ควรละเลยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้

การแคะหูหรือทำให้หูเกิดการกระแทกแรงๆ

เด็กส่วนใหญ่มักจะทำตามผู้ใหญ่ และเรื่องนี้ก็มักพบกันอยู่บ่อยๆสำหรับบางบ้านที่ปล่อยปะละเลยให้เด็กมีการเล่นตามลำพัง เนื่องจากเด็กไม่สามารถรับรู้ได้ถึงอันตรายหรือความพอประมาณในการใช้ไม้แหย่เข้าหูหรือคัตเตอร์บัตใช้แคะหูนั่นเอง หากมีการใช้งานในเด็กไม่ควรปล่อยให้พวกเขาได้ทำกับเองตามลำพัง หรือไม่ควรปล่อยให้เด็กทำเองจะดีกว่า ควรเป็นผู้ปกครองทำให้เด็กดีที่สุด และควรอธิบายถึงการใช้ด้วยว่าไม่ควรเล่นหรือทำเอง เพราะหากเกิดการกระแทกที่แรงบนเกินไป อาจก่อให้เกิดอันตรายกับหูได้ หรืออาจจะไปกระทบกับแก้วหูที่ส่งผลให้พวกเขามีสิทธิอาจจะหูหนวกได้ง่าย

ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามไม่ควรให้เด็กทำการแคะหูด้วยตนเอง และควรนำสิ่งเหล่านี้เก็บไว้ให้พ้นจากมือเด็ก หรือไปเก็บไว้ในที่ที่เด็กไม่สามารถหยิบถึง เพราะจะส่งผลให้แก่เด็กได้ 

หรือผู้ปกครองในบางท่านหากไม่มีความชำนาญหรือสายตาไม่ดี ก็ไม่ควรทำให้เด็กเช่นกัน เพราะอาจจะแหย่เข้าไปโดนชั้นหูภายในของหูได้ ซึ่งนั้นก็ก่อให้เกิดอันตรายมากเช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลหูในลักษณะใดก็ตาม เราก็ควรต้องระวังตัวให้ดีๆ หรือหากมีการต้องพึ่งใช้ เครื่องช่วยฟัง ก็ควรหารุ่นที่เหมาะสมกับการใช้งาน